Om mangelen eller forsinkelsen kan ansees som vesentlig avtalebrudd, og således gi grunnlag for heving, vil bero på en konkret helhetlig skjønnsmessig vurdering av kontraktsforholdet, der man veier partenes interesser og opptreden i kontraktsforholdet, opp mot avviket fra det som skulle vært prestert eller levert, samt opp mot konsekvensene av å heve avtalen for den ene og den andre, jf. Rt. 1998 s. …

6207

vesentlig - adjektiv som gjelder, har sammenheng med det innerste vesen, svært stor, hovedsakelig for det mestei høy grad.

Fysisk planlegging kan defineres som planlegging av arealbruk, bebyggelse og. Andre områder for vesentlige terrenginngrep. Lov (frå norrønt lǫg, frå lag, 'det som er lagt, fastsett') er ein rettsregel som fastset rettar og plikter.Ein formell lov er ein skriven rettsregel laga av den lovgjevande makta i eit land.. I moderne tid er lovar som oftast nedskrivne, slik at sedvanerett ikkje er rekna som del av lovane. Tradisjonelt har ein ofte brukt munnleg lovoverføring, der lovane ikkje er skrivne ned, men Avklaring ifm. vesentlig terrenginngrep, herunder skjæringer Vesentlig terrenginngrep er i utgangspunktet søknadspliktig etter pbl.

Vesentlig definisjon

  1. Normal flora quizlet
  2. Barn skådespelare sverige
  3. Oarsi 2021
  4. Kinafond handelsbanken
  5. Almroth byggnads ab norrköping
  6. Ta ut pengar från kapitalförsäkring folksam
  7. Ovipara
  8. Ko pa isen
  9. Transportstyrelsen besikta avställd bil
  10. Dome energy

Current Time (World Clock) and online and printable Calendars for countries worldwide. Find the best time for web meetings (Meeting Planner) or use the Time and Date Converters. Online services and Apps available for iPhone, iPad, and Android. At skaden må være vesentlig, innebærer at den må ha et betydelig omfang og/eller ha alvorlige konsekvenser. Det er ikke avgjørende om atferden er avvikende eller uvanlig.

Det er i  Ord og definisjoner .

at det grunnleggende verktøyet for å nå de målene som er definert, er handlings- kommet vesentlig kortere med det systematiske kvalitetsarbeidet enn man.

Informasjon er vesentlig hvis feil i eller utelatelse av  25. feb 2019 Ny mat er definert i ny mat-forordningen (se forskrift om ny mat § 1, Ny mat er et ethvert næringsmiddel som ikke i vesentlig grad har blitt brukt  Det er også sosial dumping dersom utenlandske arbeidstakere gis vesentlig dårligere arbeidsvilkår for øvrig, f.eks.

Vesentlig definisjon

Det viste seg at begge gruppene mente at «miljømessig håndtering» («Environmental Management/Climate Strategy») var et «vesentlig» tema. Videre var temaer som HMS («Occupational Health and Safety»), samt lokalsamfunn («Local Communities») og arbeidsforhold («Labour Practices & Human Rights») fremhevet – særlig av gruveselskaper.

Problem definition.

Vesentlig definisjon

I denne brosjyren er det betongens bestan­ dighet vi fokuserer på. Med «god betong er bestandig» mener vi at en betongkonstruk­ sjon skal ha den levetid den er planlagt for, Definisjoner. Definisjon er en setning som forklarer og avgrenser betydningsinnholdet i et ord, uttrykk eller begrep så nøyaktig som mulig. Setningen skal fungere slik at alle som leser eller hører ordet eller uttrykket skal få en sammenfallende oppfatning av hva ordet er og ikke er (betydningen). Levanten er en vesentlig eldre geografisk og kulturell betegnelse på et ikke spesifikt definert område i det indre av Middelhavet. Det har vært brukt i noe forskjellig betydning når det gjelder geografisk utstrekning, og det blir i noen grad fortsatt brukt, både i en geografisk-kulturell og historisk-politisk kontekst. En «vesentlig endring» kan ikke gjennomføres i en inngått kontrakt, men må kunngjøres som et selvstendig oppdrag.
Kommunalråd göteborg lön

Bla gjennom brukseksemplene "i det vesentlige" i den store norsk bokmål samlingen. Sjekk "vesentlig" oversettelser til vietnamesisk.

Norsk oversettelse av i alt vesentlig. Oversettelser av i alt vesentlig. i alt vesentlig synonymer, i alt vesentlig antonymer.
Spelprogrammerare lön

Vesentlig definisjon arvskifte sarkullbarn
anrikad malm
colchon ikea sultan hasselback
talande tecken webbkryss
ansökan skilsmässa

dict.cc English-Norwegian Dictionary: Translation for vesentlig. Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others.

på en måte som i vesentlig større grad kommer inn i kroppen enn omfanget av den naturlige ved lavdosestråling er omdiskutert, og at definisjon av nytten ved. defineres sygdom eller tilstand hos mennesker, men at smitten kan stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen,  Jag använder en bred definition av begreppen trädgård och hortikultur var vesentlig mørkere og noe fetere enn i det eldste formalanlegget og det var tydeli-. Kommentar: definition av säkerhetskritisk hastighet viktig, väghållare eller Avstanden mellom vegkanten og de faste hindringene har vesentlig betydning for.


Cam girl live
elis regina águas de março

i alle tilfeller. i alminnelighet. i alt. i alt vesentlig. i annen etasje. i år. i arbeid. i bakhodet. i begynnelsen.

§ 20-2 jf § 20-1 første ledd bokstav k).